Składki ZUS dla nowych firm

Tabela prezentuje wartości poszczególnych składek, jakie przedsiębiorca zakładający pierwszą firmę, powinien odprowadzać z tytułu ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego oraz funduszu pracy.

Ubezpieczenia Społeczne Składki na ZUS styczeń - grudzień 2014 r.
z chorobowym bez chorobowego

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 504 zł

emerytalne: 98,38 zł 98,38 zł
rentowe: 40,32 zł 40,32 zł
chorobowe: 12,35 zł -
wypadkowe*: 9,73 zł** 9,73 zł**
Razem: 160,78 zł 148,43 zł
Nr konta bankowego: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Ubezpieczenie Zdrowotne Składki na ZUS styczeń - grudzień 2014 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 3004,48 zł

zdrowotne:

270,40 zł    (232,85 zł do odliczenia)

Nr konta bankowego: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
Fundusz Pracy Składki na ZUS styczeń - grudzień 2014 r.

Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 504 zł

Fundusz Pracy***:

12,35 zł

Nr konta bankowego: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
Suma składek na ZUS styczeń - grudzień 2014 r. z chorobowym bez chorobowego
Suma składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze składką na Fundusz Pracy

431,18 zł

418,83 zł


*Stopa procentowa stanowi wartość z przedziału 0,67% - 3,86%. Jest ona różna dla poszczególnych płatników składek. Ustala się ją w według poziomu zagrożenia zawodowego i jego skutków.
**Od 1 kwietnia 2012 roku składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,93%. Jest to wartość dla płatników zgłaszających maksymalnie 9 osób ubezpieczonych.
***Jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego, wówczas nie opłaca składek na Fundusz Pracy. Ma on jednak obowiązek opłacać składkę na Fundusz Pracy, jeżeli posiada inne tytuły do ubezpieczeń (np. umowę o pracę lub zlecenie). Wymóg ten obowiązuje wtedy, gdy łączna podstawa wymiaru składek wynosi nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Stanowi ono minimalną kwotę brutto, jaką powinna zarabiać osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy.  Oznacza to, że pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy nie można zapłacić w danym okresie mniej (brutto) niż wynosi kwota minimalnego wynagrodzenia. Więcej...

Koszty uzyskania przychodu

Jeśli chcesz sprawdzić ile wynoszą koszty uzyskania przychodu ustalone na 2014 rok, kliknij tutaj.