Księgowość

Rachmistrz GT

Rachmistrz GT to od lat jeden z najpopularniejszych programów do obsługi uproszczonej księgowości. Polecamy go firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów lub rozliczającym się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Wg opinii respondentów Rachmistrz to najlepszy program do obsługi uproszczonej księgowości (na podstawie wyników badania telefonicznego przeprowadzonego przez IMAS International wśród właścicieli, menedżerów i specjalistów MŚP w marcu i październiku 2011 roku.)
Dotychczas sprzedanych zostało ponad 70 tys. licencji programu.

Więcej informacji


Rewizor GT

Rewizor GT to system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, wyposażony w pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej. Jest zgodny z Ustawą o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Rewizor to od lat jeden z najpopularniejszych programów dla księgowych. Dotychczas sprzedanych zostało blisko 40 tys. licencji programu.
Rewizor GT jest zwycięzcą rankingu Najlepsze produkty dla biznesu 2011 (kategoria Oprogramowanie) publikowanego przez Gazetę Finansową.

Więcej informacji

Składki ZUS dla przedsiębiorców

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustalana jest raz do roku (obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia). Wspomnianą podstawę wymiaru stanowi zadeklarowana kwota, nie mniejsza niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia określonego w ustawie budżetowej na dany rok. Więcej...

Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

W przypadku gdy osoba ubezpieczona osiągnie przychód przekraczający kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, przestaje ona odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od momentu, w którym to przekroczenia wystąpiło. Więcej...