Księgowość

Rachmistrz GT

Rachmistrz GT to od lat jeden z najpopularniejszych programów do obsługi uproszczonej księgowości. Polecamy go firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów lub rozliczającym się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Wg opinii respondentów Rachmistrz to najlepszy program do obsługi uproszczonej księgowości (na podstawie wyników badania telefonicznego przeprowadzonego przez IMAS International wśród właścicieli, menedżerów i specjalistów MŚP w marcu i październiku 2011 roku.)
Dotychczas sprzedanych zostało ponad 70 tys. licencji programu.

Więcej informacji


Rewizor GT

Rewizor GT to system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, wyposażony w pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej. Jest zgodny z Ustawą o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Rewizor to od lat jeden z najpopularniejszych programów dla księgowych. Dotychczas sprzedanych zostało blisko 40 tys. licencji programu.
Rewizor GT jest zwycięzcą rankingu Najlepsze produkty dla biznesu 2011 (kategoria Oprogramowanie) publikowanego przez Gazetę Finansową.

Więcej informacji

Składki ZUS dla nowych firm

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS. Składki dla takich osób są liczone w oparciu o kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 roku wynosi ona 1680 zł). Tabela składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy znajduje się tutaj.

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek

Kwota zmniejszająca podatek Miesięczna 46,33 zł
Roczna 556,02 zł
Roczny dochód nie powodujący
obowiązku zapłaty podatku
3091 zł