Rejestracja firmy

Dawniej należało dokonać wszelkich formalności podczas wizyt we właściwych urzędach (m.in. urząd gminy, ZUS, itp.).

Od 1 lipca 2011 roku procedura rejestracji firmy rozpoczyna się od wejścia na stronę http://firma.gov.pl, gdzie należy wprowadzić wszystkie dane personalne oraz te dotyczące zakładanej działalności. Na ich podstawie generowany jest formularz CEIDG-1, który można wysłać drogą elektroniczną lub wydrukować i zanieść do właściwego urzędu gminy.

Jeżeli przyszły przedsiębiorca zakłada spółkę, będzie musiał odwiedzić również urząd skarbowy oraz ZUS. Ci, którzy zamierzają wpisać swoją działalność do KRS, muszą uiścić opłatę z tytułu wpisu sądowego. Tak więc założenie sp.j. lub sp. z o.o. w dalszym ciągu obarczone jest dodatkowymi kosztami. Opłaty są wymagane także wtedy, gdy przedsiębiorca chce uzyskać specjalne koncesje lub zezwolenia na prowadzenie działalności.

Formularz może być opatrzony podpisem elektronicznym - wówczas nie jest wymagana żadna dodatkowa autoryzacja.

Wniosek można wysłać również bez podpisu. W takim wypadku pracownik właściwego urzędu gminy skontaktuje się z osobą, która wysłała wniosek, w celu złożenia przez nią ręcznego podpisu w urzędzie. Telefonu z urzędu należy spodziewać się w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku.
Istnieje jeszcze jeden sposób na składanie wniosków bez wychodzenia z domu. Należy na stronie http://epuap.gov.pl założyć zaufany profil, za pośrednictwem którego możliwe będzie wysyłanie wniosków do urzędu drogą elektroniczną. Ten sposób wymaga jednak jednorazowej wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia danych zawartych w stworzonym profilu.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć na kilka różnych sposobów, wśród których wyróżniamy następujące tryby postępowania:

a) Tryb 1:
Należy zalogować się do serwisu CEIDG (konieczne jest założenie konta w serwisie oraz aktywowanie go po otrzymaniu potwierdzającego e-maila), wypełnić online wniosek CEIDG-1, opatrzyć go podpisem elektronicznym i wysłać.
Więcej...

 

Pozostałe tryby składania wniosku:

b) Tryb 2:
Należy zalogować się do serwisu CEIDG (konieczne jest założenie konta w serwisie oraz aktywowanie go po otrzymaniu potwierdzającego e-maila), wypełnić online wniosek CEIDG-1, następnie wydrukować go i zanieść do urzędu gminy.

c) Tryb 3:
Można przygotować wniosek online bez logowania do serwisu CEIDG, następnie wydrukować wniosek i zanieść do właściwego urzędu gminy.

d) Tryb 4:
Można również pobrać wniosek i wypełnić go w formie papierowej (link z pdf-em), a następnie dostarczyć do urzędu gminy, który przekształci go we wniosek elektroniczny.

e) Tryb 5:
Wypełniony wniosek można też przesłać do urzędu gminy listem poleconym. Taka forma wymaga jednak notarialnego potwierdzenia podpisu złożonego na wniosku.

Bezpieczny (elektroniczny) podpis kwalifikowany

Podpis z certyfikatem kwalifikowanym daje szerokie możliwości wymiany oficjalnych dokumentów. Jest on prawie równoznaczny ze złożeniem naszego podpisu na papierze. Jest on prawnie równoznaczny ze złożeniem naszego podpisu na papierze. Więcej...

Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych

Samochód osobowy do 900 cm3 0,5214 zł
Samochód osobowy powyżej 900 cm3 0,8358 zł
Motocykl 0,2302 zł
Motorower 0,1382 zł