Rejestracja firmy

Dawniej należało dokonać wszelkich formalności podczas wizyt we właściwych urzędach (m.in. urząd gminy, ZUS, itp.).

Od 1 lipca 2011 roku procedura rejestracji firmy rozpoczyna się od wejścia na stronę http://firma.gov.pl, gdzie należy wprowadzić wszystkie dane personalne oraz te dotyczące zakładanej działalności. Na ich podstawie generowany jest formularz CEIDG-1, który można wysłać drogą elektroniczną lub wydrukować i zanieść do właściwego urzędu gminy.

Jeżeli przyszły przedsiębiorca zakłada spółkę, będzie musiał odwiedzić również urząd skarbowy oraz ZUS. Ci, którzy zamierzają wpisać swoją działalność do KRS, muszą uiścić opłatę z tytułu wpisu sądowego. Tak więc założenie sp.j. lub sp. z o.o. w dalszym ciągu obarczone jest dodatkowymi kosztami. Opłaty są wymagane także wtedy, gdy przedsiębiorca chce uzyskać specjalne koncesje lub zezwolenia na prowadzenie działalności.

Formularz może być opatrzony podpisem elektronicznym - wówczas nie jest wymagana żadna dodatkowa autoryzacja.

Wniosek można wysłać również bez podpisu. W takim wypadku pracownik właściwego urzędu gminy skontaktuje się z osobą, która wysłała wniosek, w celu złożenia przez nią ręcznego podpisu w urzędzie. Telefonu z urzędu należy spodziewać się w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku.
Istnieje jeszcze jeden sposób na składanie wniosków bez wychodzenia z domu. Należy na stronie http://epuap.gov.pl założyć zaufany profil, za pośrednictwem którego możliwe będzie wysyłanie wniosków do urzędu drogą elektroniczną. Ten sposób wymaga jednak jednorazowej wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia danych zawartych w stworzonym profilu.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć na kilka różnych sposobów, wśród których wyróżniamy następujące tryby postępowania:

a) Tryb 1:
Należy zalogować się do serwisu CEIDG (konieczne jest założenie konta w serwisie oraz aktywowanie go po otrzymaniu potwierdzającego e-maila), wypełnić online wniosek CEIDG-1, opatrzyć go podpisem elektronicznym i wysłać.
Więcej...

 

Pozostałe tryby składania wniosku:

b) Tryb 2:
Należy zalogować się do serwisu CEIDG (konieczne jest założenie konta w serwisie oraz aktywowanie go po otrzymaniu potwierdzającego e-maila), wypełnić online wniosek CEIDG-1, następnie wydrukować go i zanieść do urzędu gminy.

c) Tryb 3:
Można przygotować wniosek online bez logowania do serwisu CEIDG, następnie wydrukować wniosek i zanieść do właściwego urzędu gminy.

d) Tryb 4:
Można również pobrać wniosek i wypełnić go w formie papierowej (link z pdf-em), a następnie dostarczyć do urzędu gminy, który przekształci go we wniosek elektroniczny.

e) Tryb 5:
Wypełniony wniosek można też przesłać do urzędu gminy listem poleconym. Taka forma wymaga jednak notarialnego potwierdzenia podpisu złożonego na wniosku.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

W 2014 roku wynosi ona 9%.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jest określona w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn.zm.).

Bezpieczny (elektroniczny) podpis kwalifikowany

Podpis z certyfikatem kwalifikowanym daje szerokie możliwości wymiany oficjalnych dokumentów. Jest on prawie równoznaczny ze złożeniem naszego podpisu na papierze. Jest on prawnie równoznaczny ze złożeniem naszego podpisu na papierze. Więcej...